artistassinfronteras.es

Kaj so drugi poslovni odhodki

Spanish Catalan Chinese (Simplified) Danish English French German Irish Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Swedish

 

 

. . . Bienvenidos a la Comunidad     "Que de voz al arte quien lo c...

 

news1 copia

kaj pomeni cv

zakaj negativne misli

zakaj je voda kisla

rezultati svirel 2018

kje kupiti dobro potico

kje kupiti fivefingers

potisnjen v kot

kaj določimo pridevniku

zakaj varčujemo

elektro slovenske konjice

Leer más...

   
news1 copia
Leer más...

   
news1 copia

Kaj lahko upravičimo kot stroške oziroma odhodke
kaj so drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki Npr. pokritje izgube iz predhodnih let, dotacije… Finančni del bilance uspeha na obeh straneh Finančni prihodki in finančni odhodki Ti so vezani so na dejavnosti financiranja podjetja Prihodki od deležev v podjetjih /dividende/, obresti Odhodki za stroške najetih kreditov /obresti/… BILANCA USPEHA

Drugi poslovni odhodki - konto 703 | Davki in …
Načrt razvojnih programov je tretji del državnega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani kot projekti in ukrepi. Načrti njihovega financiranja zajemajo celovit prikaz proračunskih in drugih virov financiranja aktivnosti v prihodnjih štirih letih oziroma do konca financiranja teh aktivnosti.

Račun 91 v računovodski evidenci: “Drugi prihodki …
DRUGI POSLOVNI ODHODKI. vsebujejo vse druge stroške, ki niso zajeti med ostalimi poslovnimi odhodki (različne takse, povračila in prispevki, ki se ne obračunavajo od izplačil fizičnim osebam, stroški sanacije zemljišča, ki niso investicijska vlaganja, stroški štipendij, nagrade učencem, dijakom in študentom na obvezni praksi skupaj

Pomoč – Poslovni asistent bizi.si
Drugi prihodki so predvsem neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid. 12. Drugi odhodki so predvsem neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid. 13. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. 39.7.

Prihodki in odhodki iz poslovanja: značilnosti, pravila
50 č) Drugi stroški dela T143 P143 51 7. Odpisi vrednosti T144 P144 52 a) Amortizacija T145 P145 53 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih T146 P146 54 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih T147 P147 55 8. Drugi poslovni odhodki T148 P148 56 9.

Finančni slovar: Čisti dobiček
kaj so drugi poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki vsebujejo vse druge stroške, ki niso zajeti med ostalimi poslovnimi odhodki (različne takse, povračila in prispevki, ki se ne obračunavajo od izplačil fizičnim osebam, stroški sanacije zemljišča, ki niso investicijska vlaganja, stroški štipendij, nagrade učencem, dijakom in študentom na obvezni praksi skupaj z dajatvami, stroški rezervacij, ki niso vštete v zaloge in podobno).

Finančni slovar: Čisti dobiček
kaj so drugi poslovni odhodki
Delno davčno priznani odhodki. Naslednja skupina odhodkov, ki jih opredeljuje davčna zakonodaja pa so delno davčno priznani odhodki. To pomeni, da en del odhodkov sme zmanjšati davčno osnovo, drugi del pa je treba v skladu z davčno zakonodajo všteti v davčno osnovo podjetja. Kot odhodki, ki se priznajo v višini 50 %, so naslednji:

AJPES - Fi=Po
Po drugi strani je nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga (CMV) znašala 373,4 milijarde dolarjev. Skupni poslovni odhodki, prodaja, splošni in administrativni stroški so znašali 106,5 milijarde dolarjev. Družba v svojem izkazu poslovnega izida ni izrecno vključila amortizacije in amortizacije. Zato imamo:

Operativna uporabnost Kako se izračuna, kaj služi in
Po drugi strani je nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga (CMV) znašala 373,4 milijarde dolarjev. Skupni poslovni odhodki, prodaja, splošni in administrativni stroški so znašali 106,5 milijarde dolarjev. Družba v svojem izkazu poslovnega izida ni izrecno vključila amortizacije in amortizacije. Zato imamo:

Leer más...

   

Banner

portada_formatoestructura copia

El catálogo

Sí, te verán más!


Videoteca

 
¿Acepta HTML?
GRATIS. Recibirás toda la información, revistas, catálogos, eventos...

.

pordonde copia

Lanza la botella para que la cojan brazos amigos.


Más info...

artistasdestacados

Destaca tu arte...

Servicios y soluciones para artistas.

Más info...


pordonde copia

amigosbanner2 copia


Publicidad

refugi copia

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado(s)

Port Abric

portabric1

Participa en el Premio

MÁS INFO

Publicidad

publipetit5

Publicidad

publipetit3

Publicidad

publipetit2

Publicidad

publipetit1
 

 

 

Estás aquí: Inicio