artistassinfronteras.es

Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje

Spanish Catalan Chinese (Simplified) Danish English French German Irish Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Swedish

 

 

. . . Bienvenidos a la Comunidad     "Que de voz al arte quien lo c...

 

news1 copia

4 islands mtb rezultati

kje kupiti kafetiero

zakaj bolijo moda

rezultati slovenske nogometne reprezentance

osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan

častna straža slovenske vojske

yanmar slovenija

zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje

kaj pomeni sekularizacija

kaj je fiskalno pravilo

Leer más...

   
news1 copia
Leer más...

   
news1 copia

ReVIS - Načelo sorazmernosti v slovenski … načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje
WEDAM-Lukić, Dragica: Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje ZAVRŠNIK, Aleš: Feministična kritika prava in kazenskopravnega sistema ZGAGA, Sabina: Skupni hudodelski podvig v sodni praksi Mednarodnega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. Zbornik znanstvenih razprav - …

NAČELO SORAZMERNOSTI V PRAKSI USTAVNEGA SODIŠČA … načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje
Za izid ustavnosodne presoje je lahko odločilnega pomena, ali gre za vprašanje, ali sporno upravičenje sodi v normativno polje določene človekove pravice (tj. domet človekove pravice), ali pa za vprašanje, ali naj mu pravo odtegne varstvo iz razloga, ker je treba pravico v tem delu omejiti zaradi varstva pravic drugih ali drugih pravno zavarovanih dobrin (tj. omejitev človekove pravice).

PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA ACCETTA …
Izvleček. Načelo sorazmernosti je eno temeljnih načel slovenskega pravnega reda. Uvedlo ga je Ustavno sodišče po zgledu tujih ureditev (še posebno nemške), na kar se je najprej tudi naslonilo pri utemeljevanju njegovega izvora. Sčasoma je načelo izpeljalo iz …

Uradni list - Vsebina Uradnega lista načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje
2 Ustava omogoča sklicevanje na pravno državo, na socialno državo in na načelo demokracije, kot na temeljna splošna ustavna načela. Pri tem se ravna po izkušnjah ustavnosodne presoje držav z demokratično ustavno ureditvijo, ki upoštevajo, da je zakonodajalec vezan na ustavo ne samo v formalnem, ampak tudi v vsebinskem pogledu.

SLAVNOSTNI GOVOR - us-rs.si
V petek sem zato javnost opozoril, da Odlok kot tak (in s tem prepoved gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih) še vedno velja. Prejel sem več vprašanj (ljudi in novinark) o tem, kaj to pomeni, kaj lahko pričakujemo od ustavnosodne presoje US in kaj napovedujem kot končni rezultat. Možnosti je več. Nekaj jih bom navedel. 1.

Iskanje po repozitoriju - revis.openscience.si
Ali se ustavno sodišče ali primerljivo telo s pristojnostjo ustavnosodne presoje sklicuje na nekatera ustavna načela (npr. delitev oblasti, kot na primer: - načelo legalitete (zakonitosti delovanja upravnih organov), (drugi odstavek 120. člena - splošno načelo sorazmernosti. Načelo jasnosti in določnosti predpisov zahteva,

22. člen – e-KURS
Wedam Lukić, Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje. ZZR 68, 2008, s. 261–284; Wedam Lukić , Meje preizkusa sodnih odločb v postopku z ustavno pritožbo pred ustavnim sodiščem Republike Slovenije,. v: Bavcon (ur.), Pravne razsežnosti človekovih pravic, Ljubljana, 2006, s. 43–51;

VIRI UPRAVNEGA PRAVA - Študentski.net
posamično, bi v primeru ustavnosodne presoje prevladal formalni kriterij=tudi posamična norma bi se štela kot splošna Po čisti koncepciji zakona v materialnem smislu NI DOPUSTNO uvrščati v aventične zakonske pravne vire npr. državni proračun, akte objave oz. zaključka vojne, akte ratifikacije mednarodnega akta – čeprav

Omejitev gibanja po Sloveniji: kaj lahko …
kot jih zastopajo navedena najvišja sodišča, predvsem na načelo sorazmernosti. Po tem načelu je poseg v temeljno pravico dopusten le, če se z njim zasleduje cilj, ki je v javnem interesu, če je za dosego tega cilja primeren in ustrezen in če je poseg tudi sicer mogoče stvarno upravičiti.6

Splošno ustavno načelo sorazmernosti – e-KURS
In še v takšnih razmerah, kot omenjeno, 10.a člen izrecno zahteva, da mora Državni zbor pri odločanju o tem, ali naj se 10.b člen sploh uporabi ali ne, upoštevati načelo sorazmernosti.

RUL - Načelo sorazmernosti v praksi Ustavnega …
Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje Čeprav Ustava načela sorazmernosti izrecno ne omenja, je splošno sprejeto stali-šče, da gre za eno od načel pravne države. Na ustavno raven ga je v svojih odločbah povzdignilo Ustavno sodišče, s tem ko ga je uveljavilo kot enega od temeljih kriteri-jev ustavnosodne presoje. Ustavno sodišče na podlagi testa sorazmernosti (vključno

Omejitve – Smeri ustavnosodne presoje – e-KURS
Načelo sorazmernosti predstavlja kriterij za reševanje ustavnih sodnih odločb. Uporaba testa sorazmernosti je obvezna za sodišča in državne organe, kadar posega na področje pravic posameznikov. Test sorazmernosti zahteva vrednotenje posameznih pravic ter zagotavlja, da pravica ne izgubi svojega bistva.

Leer más...

   

Banner

portada_formatoestructura copia

El catálogo

Sí, te verán más!


Videoteca

 
¿Acepta HTML?
GRATIS. Recibirás toda la información, revistas, catálogos, eventos...

.

pordonde copia

Lanza la botella para que la cojan brazos amigos.


Más info...

artistasdestacados

Destaca tu arte...

Servicios y soluciones para artistas.

Más info...


pordonde copia

amigosbanner2 copia


Publicidad

refugi copia

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado(s)

Port Abric

portabric1

Participa en el Premio

MÁS INFO

Publicidad

publipetit5

Publicidad

publipetit3

Publicidad

publipetit2

Publicidad

publipetit1
 

 

 

Estás aquí: Inicio